Banki

3 mln Amerykanów w wieku 60+ wciąż spłaca kredyty studenckie

40% z tych 65+ ma zaległości, a kilkadziesiąt tysięcy zajętą emeryturę na rzecz rat za studia. Średnio winni są $33 tys., a suma ich długów to $86 mld. Część płaci za własne studia, niektórzy za studia dzieci czy wnuków. Łącznie długi z tytułu kredytów studenckich w USA to już > $1.5 biliona /eng