Banki

Banki ciągle zbyt chętnie kserują nasze dokumenty. Prezes UODO chce…

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że instytucje finansowe zbyt często kopiują nasze dokumenty tożsamości. Apeluje o wydanie rekomendacji, które wprost określą, w jakich sytuacjach można z tego zrezygnować.