Banki

Cześć, przygotowałem drugie…

Cześć, przygotowałem drugie podsumowanie nowych zmian w kredytach hipotecznych:

Pekao BH (proszę nie mylić tego banku z Pekao SA i PKO BP)
-minimalny wkład własny to 20%
-brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej
-podniesienie marż

Credit Agricole
-ograniczanie finansowania w przypadku 10% wkładu własnego do lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowościach powyżej 100 000 mieszkańców
-brak akceptacji dochodów z wynajmu

Santander
-duże ograniczenia w akceptowaniu dochodów z DG. Wykluczenie branż uznawanych przez bank za ryzykowne
-brak akceptacji dochodów z umów zlecenie, umów o dzieło, umów na czas określony (poza przypadkami, gdy okres kredytowania jest krótszy niż czas do zakończenia umowy)
-znaczne ograniczenie w przypadku klientów zewnętrznych. W wielu wypadkach oznacza to automatyczną decyzję negatywną.

ING
-wymagane wyciągi z konta

mBank
– duże ograniczenia w akceptowaniu dochodów z DG. Wykluczenie branż uznawanych przez bank za ryzykowne
-oględziny nieruchomości w formie wirtualnej.
-podniesienie marż

BNP
– duże ograniczenia w akceptowaniu dochodów z DG. Wykluczenie branż uznawanych przez bank za ryzykowne
-ograniczenia w akceptowaniu dochodów z umów o pracę na czas określony, nieokreślony, umów zlecenie, umów o dzieło w przypadku branż uznawanych przez bank za ryzykowne

Pekao SA
-wydłużenie ważności decyzji kredytowych
-trwają rozmowy na temat zwiększenia wymaganego minimalnego wkładu własnego, na razie ciągle akceptowane jest 10%.

BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości)
-zwiększenie minimalnego wkładu własnego do 30% (od 27 kwietnia)
-brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej
-brak akceptacji dochodów z umów zlecenie, umów o dzieło, umów na czas określony z okresem krótszym niż 9 miesięcy do zakończenia umowy

Podsumowując – coraz bardziej zmniejsza się liczba banków udzielających kredytów przy 10% wkładu własnego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają coraz bardziej ograniczone możliwości uzyskania finansowania. Pojawiają się też problemy z wyceną nieruchomości w mniejszych miejscowościach – banki zaniżają wartość nieruchomości. W wielu bankach można zauważyć utrudnienia w uzyskaniu kredytu przez klientów posiadających umowę o pracę w branżach określanych jako ryzykowne. Utrudnienia dotyczą też w wielu wypadkach klientów zewnętrznych, czyli nie posiadających produktów w danym banku. Utrudnienia oznaczają obniżenie kwoty kredytu, konieczność zwiększenia wkładu własnego lub odmowę udzielenia kredytu. Większość banków obniżyła też scoringi wszystkich klientów – oznacza to zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów.

Wprowadzone wcześniej zmiany opisałem tutaj https://www.wykop.pl/wpis/48409349/czesc-przygotowalem-podsumowanie-zmian-w-kredytach/

Wołam wszystkich plusujących poprzedni wpis.
Wszystkich pulsujących ten wpis będę wołał do nowych wpisów o zmianach w kredytach hipotecznych.

#banki #kredyty #kredythipoteczny #mieszkanie #mieszkania #mieszkaniedeweloperskie #kredyt #nieruchomosci #koronawirus #mieszkaniedeweloperskie