Banki

Cześć, przygotowałem…

Cześć, przygotowałem podsumowanie zmian w kredytach hipotecznych od 1 kwietnia 2020 roku:

ING główne zmiany:

1. Minimalny wymagany wkład własny to 30%
2. Brak akceptacji nieruchomości z powierzchnią komercyjną.
3. Ograniczenie maksymalnej liczby wniosków o kredyty hipoteczne do jednego wniosku
na klienta / nieruchomość.
4. Brak akceptacji dla dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Bank nie będzie finansować inwestycji deweloperskich, które rozpoczęły się od 1 stycznia 2020 r (na podstawie daty z prospektu).

mBank podwyższa marże kredytów hipotecznych.

PKO BP wprowadza minimalny wkład własny w wysokości 20%. Dotyczy to też aktualnie procesowanych wniosków.

Pekao SA podwyższa marże kredytów hipotecznych, wyjątkowo mocno przy 10% wkładu własnego.

BNP Paribas podwyższa marże kredytów hipotecznych.

Santander i Millennium obniżają scoring – oznacza to zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów.

Inne wprowadzone wcześniej zmiany to:

ING wycofanie oferty promocyjnej „zamieszkaj na swoim”

Pekao BH wycofanie oferty promocyjnej

CITI Handlowy wprowadza możliwość wyceny nieruchomości bez fizycznego kontaktu z rzeczoznawcą.

Zmiany dotyczą też sposobu składania wniosków o wpis hipoteki – w niektórych bankach akceptowane jest złożenie wniosku tylko za pośrednictwem notariusza. Inne akceptują korespondencyjne składanie wniosków o wpis hipoteki.

Podsumowując – decyzje kredytowe są nadal wydawane. Banki ograniczają godziny pracy oddziałów. Są duże utrudnienia w podpisywaniu umów kredytowych. Analitycy w większości banków przechodzą na pracę zdalną. Są duże opóźnienia w procesowaniu wniosków kredytowych. W wielu bankach można wnioskować o wydłużenie ważności decyzji kredytowej.

Można spodziewać się dalszego podwyższania marż, zwiększenia wymaganego wkładu własnego w wielu bankach, znacznego zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych, szczególnie w przypadku dochodów z umów zlecenie, działalności gospodarczej, umów na czas określony.

#banki #kredyty #kredythipoteczny #mieszkanie #mieszkania #mieszkaniedeweloperskie #kredyt #nieruchomosci #koronawirus #mieszkaniedeweloperskie