Banki

#gospodarka #kredythipoteczny…

#gospodarka #kredythipoteczny #inflacja #kredyt #banki #bankowosc

Kolejny bank rozpoczął sprzedaż kredytów mieszkaniowych ze stałą stopą procentową. 3 marca 2020 r. Bank Pekao SA wprowadził do swojej oferty kredyty mieszkaniowe ze stałym oprocentowaniem.

Przypomnę, że do tej pory kredyty ze stałym oprocentowaniem były dostępne w banku ING, PKO BP i Santander.

W każdym z wymienionych banków stałe oprocentowanie obowiązuje przez 60 miesięcy, czyli przez 5 lat.

W przypadku ING po 5 latach bank przysyła nową propozycję stałego oprocentowania na kolejne 5 lat. Klient może nie przyjąć nowej oferty, wtedy kredyt przechodzi na oprocentowanie zmienne – na warunkach znanych w momencie zawierania umowy z bankiem. Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

Santander po 5 latach automatycznie zmienia oprocentowanie na zmienne. Aktualnie nie ma możliwości kontynuowania stałego oprocentowania po 5 latach. Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

W PKO BP stałe oprocentowanie można uzyskać tylko w przypadku zakupu na rynku wtórnym, refinansowania kredytu mieszkaniowego lub poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe. W innych wypadkach nie ma możliwości uzyskania stałego oprocentowania na etapie składania wniosku. Możliwe jest to dopiero po całkowitej wypłacie kredytu i złożeniu wniosku o aneks zmieniający oprocentowanie na stałe. Warunkiem jest całkowita wypłata kredytu. Oznacza to, że w przypadku, gdy kredyt został uzyskany na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym uzyskanie stałego oprocentowania w tym banku będzie możliwe dopiero po pełnej wypłacie kredytu na warunkach nieznanych w momencie składania wniosku. Dotyczy to też kredytów na budowę domu. Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej.

Dzisiaj, czyli 4 marca 2020 roku oferta banku ING i PKO BP ze stałą stopą procentową jest tańsza od oferty ze stopą zmienną.

Oferta banku Santander ze stałym oprocentowanie w zależności od wysokości wkładu własnego jest tańsza lub droższa od zmiennego oprocentowania.

Oferta banku Pekao SA ze stałą stopą procentową jest wyraźnie droższa od oferty ze zmienną stopą procentową. Przy 10% wkładzie własnym oprocentowanie przez pierwszych 5 lat wynosi 4,27%. Przy wkładzie wynoszącym 20% lub większym oprocentowanie wynosi 4,47%.

Według ostatniego raportu „InfoKREDYT” przygotowanego przez Związek Banków Polskich pracownicy banków oceniają świadomość klientów w zakresie możliwości zmiany wysokości raty kredytu jako umiarkowaną w 57% i jako niską lub bardzo niską w 32%.

Wybór stałego oprocentowania chroni przed ryzykiem zmiany stawki WIBOR, co przekłada się na zmianę wysokości raty kredytu i jego całkowitego kosztu. W przypadku gdy WIBOR wzrośnie pozwoli to na oszczędności. Wybór stałego oprocentowania ma jednak pewną wadę. W przypadku, gdy WIBOR spadnie wybór stałego oprocentowania nie pozwoli na uzyskanie związanych z tym korzyści.