Banki

@mbank Dostalem od was taki…

@mbank Dostalem od was taki tekst – 1 zdanie (sic!):
Dzień dobry,
informujemy, że zgodnie z prawomocną decyzją administracyjną nr 6/2019 z dnia 29 marca 2019 r. wydaną w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 229) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stosunku do mBank S.A. przysługuje Pani/Panu prawo zawarcia aneksu, którego treścią będzie przyznanie przez bank, jako dostawcę usług płatniczych, okoliczności przekazywania w latach 2014–2017, informacji o zmianach umowy ramowej w rozumieniu Rozdziału 3 ustawy o usługach płatniczych, w sposób nie spełniający wymagań trwałego nośnika informacji w rozumieniu tej ustawy oraz oświadczenie stron o związaniu konsumenta zawierającego aneks wzorcami umów znajdującymi zastosowanie do objętej tym aneksem umowy i wymienionymi w jej treści.

Czy ten co sporzadzil ten tekst dobrze sie czuje? Przeczytal 2 razy? Zrozumial co napisal? Ma jakis kompleks na punkcie swojej inteligencji, dlatego musi sie dowartosciowac piszac zdanie kilkukrotnie zlozone z ponad 50-ma wyrazami? Mimo ze dlugie, z tego zdania i tak nie wiele wynika bez dodatkowego doinformowania sie. A moze ma po prostu ten ktos lub wy wszyscy macie klientow w d..pie. W koncu nie wasz problem, nie? Paragrafu na niezrozumiale pisma nie ma, wiec po co sie starac.
#mbank #banki #afera