Banki

Przedawnione długi nie odejdą w zapomnienie. Rząd uchwalił prawo…

„Jeżeli wymagają tego względy słuszności” sąd może nie uwzględnić przekroczenia terminu przedawnienia długów – takie zmiany w kodeksie cywilnym wprowadził rząd. Nieklarowne „względy słuszności” otwierają furtkę przedsiębiorstwom na roszczenie dawno wygasłych długów. W szczególnie…