Banki

Wcześniejsza spłata kredytu…

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego.

Drogie Mirki – w związku z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego (który był jednocześnie kredytem konsumenckim), wystąpiłam o proporcjonalny zwrot prowizji oraz innych opłat pobranych przez bank Pekao S.A. przy udzieleniu tego kredytu.

Bank odmówił mi zwrotu prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego, powołując się na „jednorazowość” pobranych opłat (LOL).

Działanie to jest niezgodne zarówno z najnowszym wyrokiem TSUE sprawa C-383/18, jak i poglądami doktryny prawniczej stanowisko UOKIK.

Zamierzam wykorzystać całą dostępną drogę prawną, żeby odzyskać opłaty pobrane przez bank Pekao S.A.

Jeśli jesteście zainteresowani relacją z przebiegu tej drogi, to dajcie plusa, a ja będę „wołać” plusowiczów.

#pekao #banki #nieruchomosci