Banki

@ZespolmBanku dlaczego…

@ZespolmBanku dlaczego łamiecie prawo? Dlaczego nie uznajecie paszportu jako dowodu potwierdzającego tożsamość Waszych klientów? Inne banki i instytucje państwowe nie mają z tym problemu. Zgodnie z tym co mówią Wasi pracownicy konta moje i mojej żony nie mogą zostać odblokowane do momentu, gdy dostarczymy dowody osobiste (obecnie posiadane straciły ważność, a z racji pobytu za granicą nie mieliśmy możliwości wystąpienia o nowe). Do tego czasu wszystkie operacje na kontach będą zablokowane. Wasi pracownicy na infolinii i w placówkach powtarzają za Wami kłamstwa, że paszport nie jest dowodem tożsamości, ponieważ Wasz regulamin stanowi inaczej.

Otóż w myśl art. 112b ustawy Prawo bankowe za dokument tożsamości, należy uznać dokumenty takie jak dowody osobiste, dokumenty paszportowe, a w odniesieniu do cudzoziemców dokumenty, takie jak m.in. karty pobytu, polskie dokumenty tożsamości, dokumenty „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności. Dodatkowo ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych ( (Dz.U. z 2006 r. nr 143, poz. 1027 ze zm.) w art. 4 wskazuje, że „dokument paszportowy (czyli paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ) poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera”. W obliczu obu tych ustaw nie mają Państwo żadnej podstawy prawnej, upoważniającej Państwa do odmowy uznania dokumentu paszportowego przy otwieraniu i prowadzeniu rachunku bankowego, niezależnie od wieku osoby składającej taki wniosek (a próbowaliście mi dzisiaj w mailu wmówić, że według Waszego regulaminu paszportem w mBanku może posługiwać się jedynie osoba między 13. a 18. rokiem życia). Jesteście bankiem na miarę Misia i tym misiem otwieracie oczy niedowiarkom. Brzmi znajomo? W mBanku Bareja wiecznie żywy…

Dlaczego poza granicami RP osoba posiadająca paszport może bez problemu założyć i korzystać z konta bankowego, a na terenie RP w mBanku jest to niemożliwe? Pracownicy Santandera byli wyjątkowo zaskoczeni i zniesmaczeni Waszymi praktykami. Z opinii w internecie widzę, że w ostatnich tygodniach przypuściliście atak na wielu Waszych klientów i zablokowaliście środki na ich kontach.

Dlatego będę zachęcał każdego do zgłaszania Waszych absurdalnych praktyk do Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (który to urząd niedawno postawił Was do pionu w innej sprawie).

#mbank #prawo #banki #bankowosc #bank